Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

iWlz

iWlz voorziet in de gestandaardiseerde digitale communicatie tussen de partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van de Wlz: het CIZ, zorgkantoor, de zorgaanbieder en het CAK. Zij delen informatie door middel van elektronisch berichtenverkeer via Externe Integratiestandaarden (EI). Hierin staat waar de inhoud van een elektronisch bericht aan moet voldoen. De ketenpartijen vervullen daarbij de volgende rollen.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Nadat cliënten zich hebben gemeld, beoordeelt het CIZ hun zorgbehoefte op objectieve wijze. Het legt deze vast in een indicatiebesluit en stuurt dit besluit in de vorm van een EI-bericht naar het zorgkantoor.

Zorgkantoren

Elk zorgkantoor heeft een eigen regio als werkgebied. In totaal zijn er 31 zorgkantoorregio’s. Ieder zorgkantoor heeft binnen zijn regio de regie over de uitvoering van de Wlz. Een zorgkantoor is daarmee het informatieknooppunt in de regio en ziet toe op het functioneren van de keten: de doorlooptijden van het berichtenverkeer en de kwaliteit van de informatie die de ketenpartners uitwisselen.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders hebben als taak zorg te leveren. Daarbij houden zij rekening met de contractafspraken met het zorgkantoor. Zij melden de startdatum van zorg en, in een later stadium, de einddatum van de zorg terug aan het zorgkantoor.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het zorgkantoor stuurt informatie over aanvang en einde van zorg met behulp van iWlz door naar het Centraal Administratiekantoor. Het CAK stelt op basis van deze gegevens uit iWlz de eigen bijdrage van cliënten vast. 

Meer informatie

Meer informatie over iWlz kunt u vinden op de website iStandaarden van het Zorginstituut Nederland. Ook kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling. 

Naar boven