Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Toetsingskader Wlz

In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Daarnaast is ook een toelichting op het toetsingskader gepubliceerd. Het kader is een hulpmiddel om te beoordelen of de zorg thuis bij de cliënt doelmatig en verantwoord is. Vanaf 1 april 2016 hanteren de zorgkantoren een uniforme werkwijze.

Zorgaanbieders leveren de rekenmodule alleen aan als:

  • de kosten voor zorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • de kosten voor overbruggingszorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • de cliënt zijn zorg verzilverd in een combinatie van pgb met zorg in natura (ZIN).

Zorgaanbieders leveren het formulier verantwoorde zorg alleen aan als:

  • de zorgkosten voor zorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • de zorgkosten voor overbruggingszorg thuis boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Afhankelijk van de cliëntsituatie bevat het basisbudget wel of geen behandeling.
  • (één van de betrokken) zorgaanbieder(s) twijfelt over verantwoorde inzet van zorg thuis of als (één van de betrokken) zorgaanbieder(s) van mening is dat de zorg thuis niet verantwoord geleverd kan worden.

Algemene randvoorwaarden en wijzigingen:

  • Zorgaanbieders leggen de beoordeling over verantwoorde zorg thuis vast in het zorgplan bij de cliënt thuis en zorgen voor goede registratie binnen de organisatie.
  • Er is een apart formulier Verantwoorde zorg voor de sectoren V&V/LG en een apart formulier voor de sector GZ (VG of VG in combinatie met LG en/of ZG).
  • De motivatie voor een aanvraag behandeling is geïntegreerd in het formulier verantwoorde zorg en de rekenmodule.

Deze werkwijze is verwerkt in het voorschrift zorgtoewijzing.

Naar boven