Materiële controle

Het zorgkantoor voert materiële controles uit in het kader van de Regeling langdurige zorg en de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders. Het doel van deze controles is 'voldoende zekerheid' verwerven dat de zorgaanbieder de Wlz-middelen goed besteedt.

Tijdens een materiële controle kijkt het zorgkantoor of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk geleverd is en of de gedeclareerde zorg, gelet op de indicatie, passend is voor de verzekerde. Tegelijkertijd toetst het zorgkantoor of er sprake is van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik.

De wijze waarop Zorgkantoor DSW de materiële controle uitvoert, is beschreven in het Algemeen Controleplan Materiële Controle.