De registratie van Wlz-zorg in de regio vindt plaats in AZR. Dit gebeurt volgens de iWlz 2.0 berichtenstandaard, de standaard van informatievoorziening waarmee alle ketenpartners in de Wlz berichten met elkaar uitwisselen. AZR biedt een voortdurend en actueel inzicht in de wachtlijsten en in de zorgrealisatie. Alle zorgaanbieders moeten hun zorginzet tijdig melden want ook de eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt vastgesteld op basis van deze registratie. De norm voor de meldingen aanvang zorg (MAZ) en meldingen einde zorg (MEZ) is landelijk vastgesteld op vijf werkdagen.

Zorgregistratie