Afwezigheidsdagen

Voor bekostiging in de Wlz moet een client daadwerkelijk aanwezig zijn in de instelling of op zijn/haar woonadres. Als een cliënt tijdelijk afwezig is, kan afwezigheid in enkele gevallen toch bekostigd worden. In de tabel hieronder ziet u hoeveel afwezigheidsdagen we per type instelling financieren in de eerste twee situaties.

Soort instelling 

   Afwezigheid i.v.m. vakantie

Afwezigheid i.v.m. opname ziekenhuis/kliniek

 

 Verzorgingshuis 

  Maximaal 14 dagen (2 weken) per keer, met een maximum van 42 dagen.

 Maximaal 91 dagen*

 Verpleeghuis 

  Maximaal 14 dagen (2 weken) per keer, met een maximum van 42 dagen.

 Maximaal 91 dagen*

 Gezinsvervangend tehuis

  Maximaal 14 dagen (2 weken) per keer, met een maximum van 42 dagen. 

 Maximaal 91 dagen*

 Intramurale voorziening voor gehandicapten (verblijf met behandeling)

  Maximaal 14 dagen (2 weken) per keer, met een maximum van 42 dagen. 

 Maximaal 91 dagen*

 GGZ-instelling voor verblijf met behandeling

  Maximaal 14 dagen (2 weken) per keer, met een maximum van 42 dagen.  

 Afwezigheid wordt niet gefinancierd

 

*Indien de cliënt naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de eerste 91 dagen toestemming verleend hebben voor verlenging.

Afwezig in verband met detentie

In geval van afwezigheid in verband met detentie is er overleg geweest tussen de cliënt/vertegenwoordiger en aanbieder en financiert het zorgkantoor maximaal 14 dagen, indien de verwachting is dat de cliënt voor een korte periode in hechtenis is genomen.