Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Afwezigheidsdagen

Voor bekostiging in de Wlz moet een cliënt daadwerkelijk aanwezig zijn in de instelling of op zijn/haar woonadres. Als een cliënt tijdelijk afwezig is, kan afwezigheid in het geval van zzp en vpt vergoed worden.

Bij afwezigheid i.v.m. vakantie of detentie worden er maximaal 42 dagen per kalenderjaar vergoed. Als een cliënt meer dan 14 dagen aaneengesloten verlof wenst, moet hier vooraf toestemming voor aangevraagd worden bij DSW. De dagen worden alleen bekostigd als de cliënt voor de vakantie of detentie al 14 dagen in de instelling woont of al 14 dagen vpt ontvangt.

Bij afwezigheid i.v.m opname in een ziekenhuis of kliniek betreft dat maximaal 91 dagen. Indien de cliënt naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz-uitvoerder binnen de eerste 91 dagen toestemming verleend hebben voor verlenging.

Naar boven