Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Dit wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder: palliatieve zorg richt zich op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten. Van belang hierbij is dat de patiënt zo min mogelijk lijdt. Om dit te bereiken, schenken zowel professionals als vrijwilligers aandacht aan het lichamelijke, psychosociale én spirituele welzijn van de patiënt en zijn omgeving. Palliatieve zorg wordt verleend wanneer de zorg in het kader van de Wlz wordt voortgezet.

Regionale netwerken

Om deze zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten zo goed mogelijk te organiseren, werken zorginstellingen samen in regionale netwerken voor palliatieve zorg. In de regio WSD zijn diverse vormen van palliatieve zorg mogelijk. Door de intensieve samenwerking tussen alle zorginstellingen die palliatieve zorg leveren, willen de Netwerken Palliatieve Zorg de kwaliteit van deze zorg in de regio verbeteren. Zij werken aan deskundigheidsbevordering en informatievoorziening; ook is er een Palliatief Consultatieteam beschikbaar voor hulpverleners.

Meer informatie over de aangesloten organisaties, het beschikbare PTZ-aanbod en de activiteiten van de netwerken in de regio kunt u vinden op websites:

Contractering

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders die palliatieve zorg leveren, deelnemen aan de regionale netwerken. Verder stellen we kwalitatieve eisen aan de voorzieningen voor palliatieve zorg.

In de regio WSD bestaat een Netwerk Palliatieve Zorg. Zo is het mogelijk een aanvraag te doen voor opname op een palliatieve afdeling van een verzorgingshuis of verpleeghuis. Ook kan een cliënt palliatieve zorg in de thuissituatie aanvragen of kiezen voor een verblijf in een hospice.

In de regio zijn vier hospices. Hiermee is een goede spreiding van hospicezorg bewerkstelligd.

Naar boven