Meerzorg

Om zorg te ontvangen stelt het CIZ de bruto zorgbehoefte vast. Deze zorgbehoefte ligt vast in het indicatiebesluit. Een zorgaanbieder levert op basis van het indicatiebesluit zorg aan een cliënt. Het kan zijn dat de totale zorgvraag van een cliënt minimaal 25% uitstijgt boven de zorg die hij of zij op basis van het indicatiebesluit ontvangt. We spreken dan van een zeer intensieve zorgvraag. In dat geval kan de cliënt in aanmerking komen voor meerzorg.

Voorschrift zorgtoewijzing

In het document ‘Voorschrift zorgtoewijzing 2019’ is beschreven op welke wijze meerzorg aangevraagd kan worden bij het zorgkantoor en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.