Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tandheelkunde

Mondzorg in de Wlz

Bij verblijf en behandeling in een Wlz-instelling heeft de cliënt ook recht op zorg voor het (kunst)gebit. De instelling schakelt hiervoor een tandarts (of een mondhygiëniste of tandprotheticus) in en regelt indien nodig ook het vervoer naar de tandarts.

De Wlz-instelling is verantwoordelijk voor de dagelijkse mondzorg, als onderdeel van de persoonlijke verzorging die iedere bewoner krijgt.

De regels voor mondzorg in de Wlz staan in artikel 2.4 van de Regeling langdurige zorg en zijn nader uitgewerkt terug te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Op het declareren van mondzorg in de Wlz zijn algemene voorwaarden mondzorg van toepassing.

Declaraties mondzorg WLz digitaal

Een tandarts die mondzorg levert aan een cliënt die verblijft in een Wlz-zorginstelling in de regio Westland, Schieland, Delfland, declareert zèlf deze zorg bij ons. Dit kan alleen voor cliënten die gebruikmaken van verblijf inclusief behandeling. Bij twijfel kan dit worden gecontroleerd via de Wlz raadpleegfunctie van VECOZO.

Het declaratieproces vindt dus rechtstreeks plaats tussen mondzorgprofessional en zorgkantoor. De mondzorgprofessional declareert digitaal via Vecozo middels de MZ301, de declaratiestandaard die ook in de Zvw wordt gebruikt. Voor het aanvraag/machtigingen proces wordt gebruik gemaakt van het machtigingenportaal van Vecozo.

Alleen tarieven conform de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen maximaal in rekening worden gebracht. Indien de NZa gedurende het jaar besluit tot een aanpassing van deze tarieven, dan behoudt het zorgkantoor zich het recht voor de aanpassing door te voeren.

Alle (overige) relevante informatie staat in de Handreiking Uitvoering Mondzorg WLz.


Contact

Bij vragen kan contact worden opgenomen met het zorgkantoor.

Naar boven