Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Zorgkantoor DWO/NWN spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Zorgkantoor DWO/NWN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch voor schade door storingen.

Communicatie via internet

Zorgkantoor DWO/NWN garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Het zorgkantoor aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. Het zorgkantoor aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door hem ontvangen en verzonden elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Zorgkantoor DWO/NWN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgkantoor DWO/NWN. U mag de informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Informatie, producten en diensten van derden

Zorgkantoor DWO/NWN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van de websites die niet door hem worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks of anderszins wordt verwezen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door het zorgkantoor niet geverifieerd. Wanneer Zorgkantoor DWO/NWN hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat het zorgkantoor de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Wijzigingen

Zorgkantoor DWO/NWN behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen.

Naar boven