Vervoer

Cliënten kunnen een vergoeding voor vervoer ontvangen vanuit verschillende regelingen. Welke regeling van toepassing is, hangt van de situatie af.

Vervoer in het kader van de Wlz
Als de cliënt een vorm van dagbesteding ontvangt, dan heeft deze ook recht op vervoer van en naar de instelling indien dit vervoer medisch noodzakelijk is. In het indicatiebesluit staat of die medische noodzaak aanwezig is. De zorgaanbieder die de dagbesteding levert, organiseert ook het vervoer.

Vervoer vanuit andere financieringsvormen
In sommige gevallen vergoedt de gemeente of de zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten van vervoer. Voor de voorwaarden hiervan verwijzen wij u naar de gemeente of de zorgverzekeraar van de cliënt.