Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Missie en visie

Missie

Zorgkantoor DSW voert, onder verantwoordelijkheid van concessiehouder Zorgkantoor DSW B.V., de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in de regio WSD. Wij hanteren hierbij de definitie van de landelijke missie van de zorgkantoren, zoals opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN):

"Het zorgkantoor staat voor een klantgerichte, doelmatige, uniforme en concurrentievrije uitvoering van de Wlz. Het zorgkantoor geeft op een actieve manier op regionaal niveau inhoud aan het overheidsbeleid. Het zorgkantoor kent de zorg, kent de wensen van cliënten en voert op basis van die kennis transparant en toetsbaar zijn taken uit. De uitvoering is vrij van concurrentie tussen zorgverzekeraars."

Visie

Zorgkantoor DSW ziet zich geplaatst tussen de cliënt en professionele organisaties. Samenwerking is noodzakelijk om voor cliënten passende en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg te realiseren. Onze visie luidt dan ook:

"Zorgkantoor DSW zet zich in samenwerking met de regionale partijen in voor cliëntgerichte, toegankelijke, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg voor cliënten in de regio WSD. Het zorgkantoor schept hiervoor de voorwaarden door met zorginstellingen en andere organisaties uit de zorgketen samen te werken. Constructief ondersteunen van contact tussen ketenpartijen en stimuleren van samenwerkingsrelaties tussen deze partijen zijn hierbij van belang."

Wij hanteren dit beleid steeds als toetssteen bij het uitvoeren en evalueren van onze wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarbij zoeken we aansluiting bij de beleidsterreinen ‘wonen’ en ‘welzijn’ en – waar mogelijk – bij ontwikkelingen in de curatieve zorg.

Naar boven