Hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden in sommige Wlz-instellingen kosteloos geleverd, aangezien de hulpmiddelen onderdeel zijn van het geboden zorgpakket.

Dit geldt voor instellingen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Verpleeghuizen
  • 24-uurs instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap
  • psychiatrische ziekenhuizen (na 1095 dagen)

Hoe werkt het?

De Wlz vergoedt voor bewoners van instellingen die aan bovenstaande criteria voldoen een aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen. Ook eventuele reparaties aan de hulpmiddelen worden vanuit de Wlz vergoed.

Instellingen kunnen voor een individuele bewoner een hulpmiddel aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor dient u een offerte ter autorisatie naar ons te sturen. Na onze goedkeuring kunt u het hulpmiddel aanschaffen en bij ons declareren.