Verkeerde bed

Verkeerde bed dagen zijn verpleegdagen in het ziekenhuis voor patiënten van wie de ziekenhuisindicatie is beëindigd, en die een Wlz-indicatie hebben voor opname in een verpleeghuis, maar die noodgedwongen in het ziekenhuis moeten blijven omdat er nog geen plaats is in een verpleeghuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoedt deze verpleegdagen via een afspraak met het zorgkantoor, voor zover de cliënt geen indicatie heeft voor de subsidieregeling eerstelijnsverblijf.