Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Cliëntenraden en cliëntenorganisaties

Als zorgkantoor hechten we veel waarde aan het cliëntperspectief. En laten we cliënten en cliëntenraden graag meedenken over onze processen.

Hiertoe onderhouden we onder meer contacten met de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland (doelgroep dementerenden), overleggen we met MEE (doelgroep gehandicapten) en overleggen we met de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland (doelgroep mensen met psychiatrische problemen). In deze overleggen komen zowel actuele zaken aan de orde als klachten en andere signalen.

Tevens voeren we periodiek overleg met cliëntenraden zelf. In deze overleggen met cliëntenraden komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: kwaliteit van zorg, verbetertrajecten, invulling van zorgplannen, klachten en signalen, bijbetalingen voor aanvullende diensten en de verbetering van de positie van de cliëntenraad binnen de zorginstelling.

Wij organiseren ieder jaar tevens een aantal bijeenkomsten voor cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Het doel van deze bijeenkomsten is hen te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de Wlz en input te verkrijgen voor ons eigen beleid. Zo vinden er in het voorjaar bijeenkomsten plaats die specifiek gericht zijn op het verwerven van input voor ons contracteringsbeleid. Later in het jaar organiseren we een bijeenkomst waarin we onder meer de resultaten van de contracteringsronde terugkoppelen.

Naar boven