Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Taken van het zorgkantoor

Vanuit het Ministerie van VWS hebben de zorgkantoren een uitvoeringsopdracht meegekregen. De zorgkantoren dienen uitvoering te geven aan alle taken die in deze opdracht zijn opgenomen. De belangrijkste publieke taken van de zorgkantoren zijn onderverdeeld in drie prestatievelden.

Service aan cliënten

  • Informatie verstrekken over de Wlz en het zorgaanbod aan Wlz-cliënten via instellingen of via het persoonsgebonden budget (pgb).
  • Bevorderen dat cliënten op de wachtlijst voor Wlz-zorg zo snel mogelijk zorg ontvangen (wachtlijstbemiddeling).

Contractering gericht op kwaliteit en ketenzorg

  • Contracteren van voldoende, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij de continuïteit van de Wlz-zorg in de regio geborgd is.

Moderne administratieve organisatie

  • Geïndiceerde en geleverde zorg registreren en monitoren;
  • Betalen van Wlz-zorg aan de zorginstellingen;
  • Verantwoording afleggen over het gebruik van Wlz-middelen;
  • Materiële controles uitvoeren;
  • Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wlz-middelen bestrijden;
  • De pgb-regeling uitvoeren.
Naar boven