Verhuizen

Wilt u verhuizen of wil de instelling dat u verhuist? Het verschilt per situatie of hier kosten aan verbonden zijn. Als u zelf graag wilt verhuizen, bijvoorbeeld naar een andere kamer of van de instelling naar huis, dan moet u de kosten zelf betalen. Wil de instelling dat u verhuist, bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie, dan vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Tenzij u en de instelling uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.

Financiële tegemoetkoming

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing
Heeft u de inrichting van uw kamer zelf betaald en moet u bij een gedwongen verhuizing opnieuw kosten maken voor het inrichten van uw kamer? Voor deze situatie kunt u mogelijk een financiële compensatie krijgen. Wilt u hier aanspraak op maken? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder

Regeling terugkeer naar zelfstandig wonen
De regeling ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ wordt uitgevoerd door het CAK, de instantie die de eigen bijdrage oplegt. U kunt bij het CAK een aanvraag doen om een lagere eigen bijdrage te betalen. Dit doet u een halfjaar voordat u vanuit een Wlz-instelling verhuist naar een zelfstandige woning. U kunt op deze manier sparen voor de extra kosten die gepaard gaan met het weer zelfstandig wonen (bijv. inrichting appartement, aanschaf wasmachine, etc.).Heeft u langdurige zorg in een instelling gehad en gaat u weer zelfstandig wonen? Dan geldt wellicht de regeling ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ voor u. Wilt u aanspraak maken op deze regeling? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.