Aanvullende diensten

Een zorginstelling mag géén bijbetalingen vragen voor Wlz-verzekerde zorg (dit is zorg die onder de Wlz valt). De instelling mag wél kosten in rekening brengen voor aanvullende diensten. Aanvullende diensten zijn meestal diensten die niet onder het Wlz-pakket vallen. U kunt hierbij denken aan het wassen van kleding of een kabelabonnement.

De zorginstelling kan u vragen bij te betalen voor aanvullende diensten. Zij moet wel eerst aan u bekendmaken welke aanvullende diensten zij levert en hoeveel dit kost. Deze informatie dient ook op de website van de instelling te staan. U kunt dan zelf beslissen of u wel of geen gebruik wilt maken van deze diensten. U bent namelijk niet verplicht aanvullende diensten af te nemen. Meer informatie is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.