Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Persoonsgebonden budget in de Wlz

Als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u er voor kiezen om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Een pgb kan voor u de juiste keuze zijn als u zelf kunt bepalen door wie, wanneer en waar de zorg verleend wordt en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en verplichtingen kunt nakomen.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Met een pgb regelt en koopt u zelf uw zorg in. Met uw zelfgekozen zorgverleners maakt u afspraken over de soort en hoeveelheid zorg en tegen welk tarief. Een pgb biedt u veel vrijheid maar brengt ook verplichtingen met zich mee. We hebben de verplichtingen voor u op een rij gezet. Daarnaast moet u over digitale vaardigheden beschikken om het pgb te kunnen beheren. Het is daarom belangrijk dat u, voordat u een pgb aanvraagt, checkt of u pgb-vaardig bent. Check aan de hand van de lijst met 10 punten of u pgb-vaardig bent.

Zorg in pgb

De soorten zorg die u met een pgb kunt inkopen zijn:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding (individueel of in groepsverband);
 • vervoer naar begeleiding in groepsverband;
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang.

In de vergoedingenlijst is een overzicht opgenomen waarbij de verschillende soorten zorg in onderwerpen zijn verdeeld. U kunt hierin terugvinden of iets wel of niet vanuit het pgb vergoed mag worden.

Prijsafspraak maken

U mag zelf een prijsafspraak maken met uw zorgverlener(s). U moet daarbij rekening houden met de maximumtarieven.

Combineren met modulair pakket thuis (mpt)

Met een mpt kunt u de zorg van één of meerdere door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders in de thuissituatie krijgen. Bij gecontracteerde zorgaanbieders regelen en betalen wij uw zorg. Bekijk in de zorgatlas met welke zorgaanbieders we een contract hebben of lees meer over de combinatie mpt en pgb.

Wanneer komt u niet in aanmerking

U komt niet in aanmerking voor een pgb wanneer u geïndiceerd bent voor één van de volgende zorgprofielen:

 • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZP 9B VV);
 • Wonen met enige behandeling en begeleiding (ZP 1 LVG);
 • Wonen met behandeling en begeleiding (ZP 2 LVG);
 • Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (ZP 3 LVG);
 • Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 4 LVG);
 • Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 5 LVG);
 • Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZP SGLVG);
 • Voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZP GGZ-B);
 • Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ZP 5GGZ W).

Niet voor iedereen geschikt

Als u een pgb aanvraagt wordt u uitgenodigd voor een bewuste-keuzegesprek. Het bewuste-keuzegesprek is voor iedereen die een pgb aanvraagt verplicht. Na het bewuste-keuzegesprek krijgt u schriftelijk van ons te horen of wij het pgb toekennen. Als wij u hebben geïnformeerd dat wij geen pgb toekennen, behoudt u wel uw recht op zorg in natura. Bekijk in de zorgatlas met welke zorgaanbieders we een contract hebben.

Overgang vanuit de Wmo, Zvw of Jeugdwet

Als u een pgb vanuit uw gemeente of zorgverzekeraar ontvangt voor uw huidige zorg en ondersteuning, dan gaat dit niet automatisch over naar de Wlz. U moet het pgb (opnieuw) aanvragen omdat de eisen die de Wlz stelt zijn anders zijn dan voor een pgb van uw gemeente of zorgverzekeraar.

Wlz-indicatie aanvragen

Als u nog geen Wlz-indicatie heeft kunt, u deze aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Op de website van het CIZ staat uitgelegd waar een aanvraag aan moet voldoen.

De eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Wij staan u graag te woord

Wilt u meer informatie en advies? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Pgb op telefoonnummer: (010) 242 27 46.

Naar boven