Wat is een pgb?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen. U hoeft deze zorg niet in te kopen bij een professionele zorgverlener; ook iemand uit uw eigen omgeving mag bijvoorbeeld de zorg leveren. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over de soort en de hoeveelheid zorg. Ook maakt u afspraken over het salaris dat u uw zorgverlener vanuit het pgb betaalt. Met een pgb kunt u dus veel zelf regelen.

Wanneer kiest u voor een pgb

Bij een pgb horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. U moet bijvoorbeeld een administratie bijhouden en een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener. Ook moet u declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De administratie rondom uw pgb houdt u gemakkelijk bij in het PGB Portaal, meer informatie hierover vindt u op www.mijnpgb.nl.  Als u het lastig vindt zelf een administratie bij te houden en goede afspraken te maken met een zorgverlener, dan is een pgb voor u waarschijnlijk niet de beste optie. In dat geval kunt u beter kiezen voor zorg in natura (ZIN).

Wanneer u niet in aanmerking komt

U komt niet in aanmerking voor een pgb wanneer u aangewezen bent voor een van de volgende zorgprofielen:

  • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZP 9B VV);
  • Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (ZP 3 LVG);
  • Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 4 LVG)
  • Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 5 LVG)
  • Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZP SGLVG)
  • Voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZP GGZ-B)
  • geïndiceerd bent voor een zorgpakket ZP 4 – 7 VV en 4 – 8 VG en er geen sprake is van gewaarborgde hulp. Een verklaring gewaarborgde hulp met toelichting vindt u hier.