Eigen bijdrage

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt en 18 jaar of ouder is, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt de ‘eigen bijdrage’ genoemd. De regeling voor de eigen bijdrage is door de overheid bepaald. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Vanaf het moment dat de Wlz-indicatie is afgegeven door het CIZ wordt alle zorg (ook zorg die voorheen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet geregeld werd) vanuit de Wlz geregeld en geldt onderstaande.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van

 • uw inkomen;
 • uw vermogen;
 • uw indicatie;
 • de samenstelling van het huishouden.

Voor de volgende Wlz-zorg geldt een eigen bijdrage

 • wonen in een zorginstelling (zoals verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg);
 • verblijf van een aantal dagen per week in een zorginstelling;
 • het ontvangen van zorg uit een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (zoals thuiszorg, dagbesteding, huishoudelijke hulp of casemanagement);
 • een persoonsgebonden budget.

Vanaf wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Er bestaan 4 mogelijkheden:

 1. Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in een zorginstelling krijgt of vanaf de dag waarop u wordt opgenomen.
 2. Vanaf de startdatum van de zorg in de thuissituatie (volledig pakket thuis of modulair pakket thuis) zonder dat u wacht op een plek in een zorginstelling. Of vanaf de ingangsdatum van het persoonsgebonden budget.
 3. Als u zorg thuis ontvangt terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling, dan geldt de eigen bijdrage voor overbruggingszorg vanaf de datum dat u zorg ontvangt. De eigen bijdrage voor verblijf geldt vanaf de eerste dag van opname in een zorginstelling of de sleuteldatum.
 4. Als u in het ziekenhuis wacht op een plek in een zorginstelling, dan geldt de eigen bijdrage vanaf de startdatum van de indicatie van het CIZ.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

 • Als u op de wachtlijst voor een zorginstelling staat en in de tussentijd geen zorg thuis ontvangt.
 • Als u niet op een wachtlijst voor een zorginstelling staat en in de tussentijd geen zorg thuis ontvangt.

20 uur zorg of minder

Bij 20 uur zorg of minder per maand met een modulair pakket thuis geldt een minimale eigen bijdrage van € 23,80.


Lage of hoge eigen bijdrage

 • Gedurende de eerste 4 maanden bij overbruggingszorg of zorg in een instelling of ziekenhuis geldt een lage eigen bijdrage. Na 4 maanden geldt een hoge eigen bijdrage.
 • Als u zorg thuis ontvangt en uw partner geen zorg ontvangt betaalt u een lage eigen bijdrage.
 • Als u zorg in een zorginstelling ontvangt en uw partner thuis woont en geen zorg ontvangt betaalt u een lage eigen bijdrage.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

In de rekenhulp van het CAK kunt u zelf een proefberekening doen van uw maximale eigen bijdrage. Voor vragen over de eigen bijdrage in de Wlz kunt u contact opnemen met het CAK.

Telefoonnummer: 0800-0087 (bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Postadres: 
CAK
Antwoordnummer 1608 
2509 VB Den Haag