Wlz in buitenland

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven hebben onder sommige omstandigheden recht op vergoeding van zorg die onder de Wlz valt. De vergoeding van de Wlz-zorg in het buitenland loopt niet via het zorgkantoor, maar via uw zorgverzekeraar.

Pgb

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft en u verblijft tijdelijk in het buitenland, dan is het mogelijk om in dat land zorg in te kopen. Als u langer dan zes weken in het buitenland verblijft en een zorgverlener inhuurt die niet onder de Nederlandse fiscale en sociale wetgeving valt, dan past het zorgkantoor de hoogte van het pgb aan aan het prijsniveau van het land waar u verblijft. We noemen dit het ‘toepassen van het aanvaardbaarheidspercentage’. U bent daarom verplicht om het aan het zorgkantoor door te geven als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Indien u in het buitenland verblijft, mag u maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen met een pgb. Bij terminale zorg geldt een maximum van één jaar.

Zorg in natura

Als u al beschikt over een indicatie voor Wlz-zorg met verblijf en u gaat op vakantie naar het buitenland, dan moet u hiervoor van tevoren een machtiging bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Het kan ook gebeuren dat u opeens Wlz-zorg nodig hebt in het buitenland. Bij zorg met verblijf geldt een maximum van dertien weken per kalenderjaar voor de vergoeding van Wlz-zorg in het buitenland en een maximum van één jaar indien het palliatieve zorg betreft. Uw zorgverzekeraar moet toestemming geven voor de vergoeding van de zorg. Het is mogelijk dat niet alle kosten van de Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed. Vanwege het prijsverschil tussen de zorgkosten in Nederland en die in het buitenland worden aanvaardbaarheidspercentages toegepast. Deze percentages zijn opgesteld door het Zorginstituut Nederland.