Wachtlijst

Als de zorgaanbieder van uw keuze u niet meteen kan helpen, dan komt u op de wachtlijst van deze zorgaanbieder en heeft u recht op overbruggingszorg. De zorgaanbieder houdt contact met u, geeft u zo nodig begeleiding en bespreekt andere mogelijkheden met u. Zoals de mogelijkheid tot overbruggingszorg in de thuissituatie als u op een wachtlijst staat.

Status op een wachtlijst

Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtstatus. Hiermee geeft uw zorgaanbieder aan hoe dringend u zorg nodig heeft. Vanaf 2021 gelden er vier verschillende wachtstatussen.

  • Urgent Plaatsen: de noodzaak om in een zorginstelling te gaan wonen is zeer dringend. Vanwege deze noodzaak kan het voorkomen dat u (tijdelijk) in een andere zorginstelling gaat wonen.
  • Actief Plaatsen: de noodzaak om in een zorginstelling te gaan wonen is dringend, maar kan (tijdelijk) worden uitgesteld met de inzet van meer overbruggingszorg. U wilt gaan wonen bij een zorginstelling van uw voorkeur, maar naarmate de urgentie tot opname groter wordt, kan het voorkomen dat u (tijdelijk) in een andere zorginstelling gaat wonen.
  • Wacht op voorkeur: u wilt worden opgenomen in een instelling maar u kunt of wilt even wachten op zorg. U wilt namelijk graag zorg krijgen van de zorgaanbieder van uw keuze of bij de locatie van uw keuze.
  • Wacht uit voorzorg: u wilt voorlopig nog niet gaan wonen in een zorginstelling. U wilt wel uit voorzorg in beeld zijn bij de zorgaanbieder van uw voorkeur.

In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende wachtstatussen.