Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Overgang naar de Wlz

Ontvangt u nu (thuis)zorg en ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo of Jeugdwet) en/of zorgverzekeraar (wijkverpleging/Zvw)? Is uw zorgvraag veranderd en wilt u een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan gaat er een aantal dingen veranderen. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Wie stelt de Wlz-indicatie vast?

De indicatie voor Wlz-zorg wordt gesteld door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Op de website van het CIZ staat uitgelegd waar een aanvraag aan moet voldoen. U mag de aanvraag zelf indienen. Het is ook mogelijk dat u een wettelijke vertegenwoordiger of zorgprofessional machtigt een aanvraag voor u te doen. Meestal neemt het CIZ binnen zes weken een beslissing.

U krijgt te maken met het zorgkantoor

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan regelt u de (thuis)zorg en ondersteuning met het zorgkantoor van uw regio. DSW vervult de rol van zorgkantoor voor de regio Westland, Schieland, Delfland. Ook als u niet verzekerd bent bij DSW Zorgverzekeraar. Woont u ergens anders? Dan regelt een ander zorgkantoor uw zorg. Vind uw zorgkantoor.

U hoeft geen nieuwe indicatie(s) meer aan te vragen

Uw Wlz-indicatie blijft de rest van uw leven geldig en vervangt de indicatie van de gemeente (Wmo/Jeugdwet) en/of zorgverzekeraar (Zvw-indicatie/wijkverpleging-indicatie). U krijgt een zorgprofiel waarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Als het nodig is om na een tijdje de zorg uit te breiden dan kunt u dat met ons zorgkantoor bespreken. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er een nieuw zorgprofiel aangevraagd moet worden bij het CIZ.

Geef door dat u een Wlz-indicatie heeft ontvangen

Uw gemeente, uw zorgverzekeraar en uw huidige zorgverleners krijgen niet automatisch bericht dat u een Wlz-indicatie heeft ontvangen. Het is heel belangrijk dat u dit zelf bij de gemeente, uw zorgverzekeraar en uw huidige zorgverleners meldt.

U geeft aan hoe u de Wlz-zorg wilt ontvangen

U kunt kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Als u voor zorg in natura kiest, dan maakt u een keuze voor een zorgorganisatie waar het zorgkantoor een contract mee heeft. Zorg in natura kan in een instelling of thuis. Bij een pgb koopt u zelf zorg in middels een toegekend budget en maakt u zelf afspraken met een zorgverlener over de soort en hoeveelheid zorg.

Zorg in natura in een instelling

U kunt bij de indicatiestelling voor de Wlz aangeven in welke zorginstelling u opgenomen wilt worden. Wanneer u niet direct terecht kunt bij de instelling van uw voorkeur komt u op de wachtlijst. U kunt dan, ter overbrugging, zorg in uw thuissituatie ontvangen. Dit noemen we overbruggingszorg.

Zorg in natura thuis

U kunt, indien het verantwoord is, ook zorg in natura thuis ontvangen. U kunt dan kiezen uit de volgende twee vormen:

  • Volledig pakket thuis (vpt): Eén zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel, inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding.
  • Modulair pakket thuis (mpt). Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis. U kiest zelf welke onderdelen uit uw zorgprofiel u wilt afnemen.

U kunt ook kiezen voor een modulair pakket thuis én een persoonsgebonden budget. U koopt dan zelf een deel van uw zorg in, het andere deel wordt geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een pgb koopt u zelf zorg in middels een toegekend budget en maakt u zelf afspraken met een zorgverlener over de soort en hoeveelheid zorg. Als u een pgb vanuit uw gemeente of zorgverzekeraar ontvangt voor uw huidige zorg en ondersteuning, dan gaat dit niet automatisch over naar de Wlz. De eisen die de Wlz stelt zijn net wat anders dan voor een pgb van uw gemeente of zorgverzekeraar. U kunt bij de indicatiestelling voor de Wlz aangeven dat u een pgb wilt. Wij sturen u dan informatie en een aanvraagpakket toe.

De eigen bijdrage (verandert)

Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Wij staan u graag te woord voor informatie en advies

Wilt u meer informatie en advies? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgregistratie op telefoonnummer: (010) 242 27 45.

Iedere cliënt heeft recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning

Wilt u liever onafhankelijk advies, dan zijn de mogelijkheden als volgt:

Naar boven