Klachten en bezwaren

Het belangrijkste is dat u tevreden bent over de gang van zaken rond uw zorg. Als dat niet het geval is, dan kunt u terecht bij verschillende instanties. Het hangt van de aard van uw klacht of bezwaar af bij welke instantie u moet zijn. Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht of bezwaarschrift vindt u tevens in de folder ‘Klachten en bezwaren’.

Klachten

Het belangrijkste is dat u tevreden bent over de gang van zaken rond uw zorg. Als dat niet het geval is, dan kunt u terecht bij verschillende instanties. Het hangt van de aard van uw klacht of bezwaar af bij welke instantie u moet zijn.

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht of bezwaarschrift vindt u tevens in de folder ‘Klachten en bezwaren’. 

Een klacht is een brief of e-mail waarin u aangeeft waarom u ontevreden bent over de handelwijze van een organisatie of over de manier waarop u te woord bent gestaan. Uw klacht kan gaan over de verleende zorg door de zorginstelling. Maar u kunt ook een klacht hebben over het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal Administratiekantoor (CAK) of het zorgkantoor. Hieronder leest u wat u moet doen als u een klacht heeft over een van deze organisaties. Meer informatie is te vinden in de folder 'Klachten en bezwaren'. 

Bezwaren

Een bezwaarschrift is een brief waarin u vermeldt waarom u het niet eens bent met een afgegeven besluit of beschikking door een organisatie. Op het gebied van Wlz-zorg kunt u bezwaar maken tegen een indicatiebesluit, de eigen bijdrage of een beslissing van het zorgkantoor. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. Meer informatie is te vinden in de folder 'Klachten en bezwaren'.