Cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of de zorg? Of bent u misschien al in zorg bij een zorgaanbieder maar heeft u vragen over de wijze waarop uw zorgvraag wordt ingevuld?

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod bij u in de buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?
Een cliëntondersteuner kan u informatie, advies en ondersteuning geven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio; verschillende zorgvormen, cliëntenrechten en eventuele wachtlijsten;
  • Ondersteuning bij het kiezen van Wlz-zorgaanbieder of zorg die het beste bij uw situatie past;
  • Advies en ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van een persoonlijk plan of zorgplan.
  • Ondersteuning bij een herindicatie door informatie te geven over hoe de procedure in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden en risico's zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning wordt door het zorgkantoor geboden, hier vindt u de contactgegevens van het zorgkantoor. Daarnaast kunt u voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) terecht bij:

  • MEE Zuid-Holland Noord
  • MEE Rijnmond-Rotterdam
  • Zorgbelang Inclusief

Als u hier de voorkeur voor heeft of al ervaring heeft met de onafhankelijke ondersteuning van MEE of Zorgbelang en hier verder gebruik van wilt maken, dan kunt u hen rechtstreeks benaderen. Cliëntondersteuning is te allen tijde kosteloos.

MEE
MEE helpt jaarlijks circa 100.000 mensen met een ondersteuningsvraag op alle gebieden. Zij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. Zo helpen wij bijvoorbeeld met het kiezen van een zorgaanbieder die bij u past en bij het maken van een zorgplan of persoonlijk plan. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

Voor meer informatie, kijk op de website van MEE of bel MEE (lokaal tarief): 0900 - 999 88 88. U wordt dan doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde MEE-organisatie in uw buurt.

Zorgbelang
Zorgbelang komt op voor uw belangen in de zorg. Zij helpen u met uw vragen over de zorg. Dit doen zij o.a. door onafhankelijke cliëntondersteuning speciaal in de langdurige zorg. Zorgbelangorganisaties werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang kiest altijd positie aan de zijde van de patiënt/cliënt. Ondersteunen ook cliëntenorganisaties en gaan samen met hen of met u, in gesprek met instellingen en zorgverleners (of met zorgverzekeraars of gemeenten) over de kwaliteit van de zorg. Ons uitgangspunt is dat u als cliënt of patiënt altijd zelf de regie voert over uw zorg.

Voor meer informatie, kijk op de website van Zorgbelang of bel 0900 - 243 81 81. Zij helpen u verder via de Zorgbelangorganisatie in uw regio.