Fraude

Helaas komt het voor dat organisaties of personen misbruik maken van pgb geld. Het zorgkantoor doet hier onderzoek naar om te voorkomen dat u onbewust slachtoffer wordt van dergelijk misbruik. Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door personen of instanties waar u zorg heeft ingekocht, neemt u dan contact op met uw zorgkantoor.

Wanneer het zorgkantoor fraude of misbruik vaststelt kan dit leiden tot het terugvorderen van pgb middelen, het ontnemen van pgb rechten en aangifte bij justitie.