Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf wil hebben, kan geregeld worden dat de zorg die de mantelzorger biedt tijdelijk wordt overgenomen. Dit heet vervangende mantelzorg of respijtzorg. Wanneer de zorgvrager (nog) geen zorg vanuit de Wlz ontvangt, kan voor vervangende mantelzorg of respijtzorg gebruik gemaakt worden van partijen die door de gemeente zijn gecontracteerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld het wijkteam of Wmo-loket van uw gemeente.