Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg

Soms willen zorgverleners andere zorg geven dan waarmee is ingestemd. Zorg waarvan zij denken dat het nodig is om zeer ernstige risico’s te voorkomen. Onvrijwillige zorg kan bijvoorbeeld gaan over uw verzorging, verpleging en behandeling en over hoe mensen met u omgaan. Het gaat over zorg waar u het niet mee eens bent.

De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt voor iedereen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Ook geldt de Wet zorg en dwang voor mensen met een aandoening met vergelijkbare beperkingen. Dat zijn op dit moment de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en voor niet-aangeboren hersenletsel. De wet regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.

Lees meer over de Wet zorg en dwang.

Taken cliëntvertrouwenspersoon

Als u vragen of klachten heeft over onvrijwillige zorg, dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem.

Zij zullen met u, of uw vertegenwoordiger, bespreken wat de mogelijkheden en vervolgstappen zijn. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij:

  • gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg;
  • het schrijven van brieven en e-mails en tijdens gesprekken met de zorgaanbieder;
  • een klachtenprocedure.

Er zijn ook strips beschikbaar die toegankelijk uitleggen wat de cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten en hun vertegenwoordigers kan betekenen:

Naar boven