Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Partnerverblijf

Als u wordt opgenomen in een zorginstelling voor verpleging, verzorging of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen. Uw partner hoeft geen zorgindicatie te hebben. U bespreekt dit met de zorginstelling waar u wordt opgenomen.

Samen verhuizen

Niet elke zorginstelling beschikt over echtparenkamers. Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die echtparenkamers aanbiedt. De zorgaanbieder vraagt bij het Centrum Indicatiestellingzorg (CIZ) een indicatiebesluit voor partnerverblijf aan (ZZP0) en registreert de meeverhuizende partner. De kosten van partnerverblijf worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Rechten van uw partner

Uw partner krijgt met deze regeling het recht om samen met u in een zorginstelling te wonen. Naast het verblijf zijn ook het eten en drinken, de schoonmaak van de woonruimte en een bed inbegrepen. Uw partner heeft geen recht op zorg van de instelling. Als uw partner toch zorg nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een wlz-indicatie, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente voor zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Nog geen ruimte beschikbaar

Als er nog geen ruimte beschikbaar is, dan kunt u samen met uw partner op de wachtlijst van de instelling gezet worden. De zorgaanbieder houdt contact met u en bespreekt eventuele andere mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot overbruggingszorg in de thuissituatie.

Uw partner wilt later meeverhuizen

Als het nog niet zeker is dat uw partner meeverhuist, kunt u ook later de beslissing nemen. Uw partner kan namelijk bij u intrekken als u bent opgenomen. Als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen. Ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling.

Eigen bijdrage

De meeverhuisde partner betaalt, net als u, een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

Naar boven