Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tarieven en vergoedingen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf zorg in middels een toegekend budget. U maakt met uw zorgverlener(s) afspraken over de soort zorg, de hoeveelheid zorg en tegen welk tarief. U moet daarbij rekening houden met een aantal voorwaarden. U leest er alles over op deze pagina.

Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

U mag zelf een prijsafspraak maken met uw zorgverlener(s). U moet daarbij rekening houden met de maximumtarieven, die landelijk zijn bepaald. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Pgb Wlz - maximumtarieventabel 2024:
Informele zorgverlener € 24,44 per uur
Formele zorgverlener* (professioneel) € 77,- per uur
Begeleiding groep (dagbesteding) € 70,88 per dagdeel

* Een formele zorgverlener is een professionele zorgverlener die:

  • werkt bij een zorg verlenende organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen eerste of tweedegraads familie van u is, of;
  • die een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is, die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

Alle andere zorgverlener(s) noemen we informele zorgaanbieders.

Inloggen in PGB-Portaal als zorgverlener

Om declaraties in het PGB-Portaal te kunnen verwerken moet een professionele zorgverlener in het bezit zijn van een AGB-code en een Vecozo-certificaat. Een AGB-code en een Vecozo-certificaat aanvragen is gratis en moet zelf door de zorgverlener worden gedaan.

Informele zorgverleners loggen in met DigiD.

Welke zorg mag u inkopen met uw pgb?

In de vergoedingenlijst pgb-Wlz vindt u een overzicht met de zorg die u wel of niet met uw budget kunt inkopen. Ook staan de eventuele voorwaarden erbij vermeld. Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Komt een soort zorg als onderwerp niet op de lijst voor en wilt u weten of u het mag inkopen? Neem dan contact met op met onze afdeling Pgb op telefoonnummer: (010) 242 27 46. Een e-mail sturen mag ook: pgb@dsw.nl.

Hoeveel pgb-budget ontvangt u met uw zorgprofiel?

U kunt met behulp van de tarieventabel zorgprofielen nagaan hoeveel pgb u kunt ontvangen met uw zorgprofiel. Alle bedragen zijn op kalenderjaarbasis. Als u halverwege het jaar pgb aanvraagt, berekenen wij het pgb-budget naar rato.

Hoe worden uw zorgverleners uitbetaald?

Zodra wij uw zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijving(en) hebben goedgekeurd kunt u eenvoudig declaraties indienen via het PGB Portaal. U kunt ook uw zorgverlener vragen dit voor u te doen. U hoeft de declaratie dan alleen maar te beoordelen. Bij maandlonen zijn declaraties niet nodig.

Wat is de rol van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Uw pgb-budget wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij voeren op basis van de door u gemaakte afspraken met uw zorgverlener(s) de salarisadministratie uit in het PGB Portaal.

Naar boven