Goede zorg voor de cliënt staat voorop

Over de cliëntenraden van het Zorgkantoor

maandag 3 juni 2019

Weten wat de cliënt van zijn zorg vindt, is nodig om deze zorg wellicht te kunnen verbeteren. Zorgkantoor DSW organiseert om die reden twee keer per jaar een cliëntenraden-bijeenkomst, waarin het contracteerbeleid van het nieuwe jaar wordt besproken én het voorgaande beleid wordt geëvalueerd.

Het draait in de bijeenkomsten om de zorg die het Zorgkantoor contracteert voor de Wet langdurige zorg (Wlz), deze keer voor de sectoren verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg.

De locatie voor de bijeenkomst over de gehandicaptenzorg was de Buurtvrouw in Schiedam. De Buurtvrouw brengt buren samen, maar biedt ook mogelijkheden voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid om te werken. Tijdens de bijeenkomst vertelt Miranda Pol meer over haar organisatie.

De bijeenkomst voor de sector verpleging en verzorging werd bij Zorgkantoor DSW gehouden en zoomde in op Strandgoed ter Heijde, waar we al eerder over spraken in een nieuwsbericht. Coördinator Lydia Schraven vertelde de cliëntenraden over de logeeropvang en de totstandkoming hiervan.

DSW organiseert deze bijeenkomsten, waarin er vaak een discussiemoment wordt gevoerd met de cliëntenraden op basis van stellingen als "Ik ben tevreden over de zorg en ondersteuning die ik ontvang". Ook hebben we de cliëntenraden gevraagd naar de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dit vormt input voor het contracteerbeleid 2020.

Zorgkantoor DSW vindt het belangrijk om in contact te blijven met de cliënten waar de gecontracteerde zorg uiteindelijk voor bedoeld is. De bijeenkomsten zijn dan ook zeer waardevol.