Volledig pakket thuis (vpt)

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (een zorgprofiel ZP) maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling te gaan. Dit kan onder andere door middel van een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning wonen, maar ontvangt u zorg van een instelling bij u in de buurt. Het gaat om de zorg zoals vermeld in het zorgprofiel, inclusief eten, drinken en het schoonhouden van de woonruimte. Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestingskosten. Daar staat tegenover dat u een lagere eigen bijdrage betaalt dan wanneer u in een instelling verblijft.

Dit zit er niet in een volledig pakket thuis

  • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.) zijn voor uw eigen rekening.
  • Voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg bent u aangewezen op de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Voor eventuele woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De algemene voorzieningen uit de Wmo zitten niet in het vpt.
  • De laatste zorg na overlijden komt niet voor rekening van de instelling die zorg levert, maar voor die van de nabestaanden.

Volledig pakket thuis is niet altijd mogelijk

Niet alle zorginstellingen kunnen of willen een vpt leveren. Zij kunnen zorginhoudelijke of financiële redenen hebben om geen vpt aan te bieden. Ook zijn er instellingen die het vpt niet in alle wijken leveren.

Eigen bijdrage

Voor het vpt betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. Op de website van het CAK vindt u hier meer informatie over.

Veelgestelde vragen