Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Urgente situatie of crisisopname

Een urgente situatie is een instabiele thuissituatie waarbij binnen 24 uur een beoordeling door een professional noodzakelijk is om te bepalen welke interventie moet worden ingezet om tot een veilige en verantwoorde situatie te komen.

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit op de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan directe inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionaal afspraken gemaakt.

In geval van een urgente situatie V&V

Wanneer een melding van een urgente situatie wordt ontvangen, vindt er beoordeling plaats door de huisarts (of eventueel door een wijkverpleegkundige in het geval van een zorgprobleem). Deze bepaalt ook, als er geen ziekenhuiszorg of acute GGZ-zorg noodzakelijk is, of de cliënt met inzet van zorg en ondersteuning thuis kan blijven of (tijdelijk) opgenomen moet worden. Voor een goede afweging hiervan, moet de huisarts bekend zijn met de (thuis)situatie van de cliënt in de afgelopen 24 uur.

Als er een urgente (tijdelijke) opname in een V&V zorginstelling noodzakelijk is kan contact worden opgenomen met het Coördinatiepunt WSD.

Het Coördinatiepunt WSD is 7 dagen per week van 08.30 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 123 99 82.

Bekijk het volledige protocol.

In geval van een crisisopname Verstandelijk Gehandicapten

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor de gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) ingezet worden.

Voor meer informatie over de rol van de crisisregisseur en het C.O.T. verwijzen wij u naar het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Voor onze zorgkantoorregio kan er contact opgenomen worden met de crisisregisseur via telefoonnummer 071 5825887 of per mail via crisisvg@zorgenzekerheid.nl

Nadat de spoedzorg is ingezet, kunt u de cliënt bij het CIZ (op de eerstvolgende werkdag) aanmelden voor een (her)indicatie. Hierbij dient u gebruik te maken van de landelijke spoedprocedure, tenzij de cliënt al een indicatie heeft die ook na de crisis toereikend is; spoedopname en vervolgzorg zijn dan te beschouwen als overbruggingszorg.

In geval van een crisissituatie GGZ

Voor de groep cliënten met een indicatie voor een GGZ-zorgprofiel geldt een afwijkend proces voor het regelen van crisiszorg. De crisiszorg wordt namelijk door de zorgverzekeraars georganiseerd via de Regionale GGZ-crisisdienst.

Meer informatie over de inzet Regionale GGZ-crisisdienst kunt u vinden in het Voorschrift Zorgtoewijzing. 

Naar boven