Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Kwaliteit

Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat de zorg in de regio van goede kwaliteit is. Wat goede kwaliteit van zorg is, staat beschreven in de kwaliteitskaders voor de VV en GZ. Belangrijke uitgangspunten in deze kwaliteitskaders zijn persoonsgerichte zorg en het leren en verbeteren binnen de zorgorganisatie. Op de website van Zorginstituut Nederland is meer informatie te vinden over de kwaliteitskaders. De kwaliteit van de Wlz-zorg in Nederland wordt op verschillende manieren gecontroleerd en gemeten. Informatie over de kwaliteit is onder meer te vinden op de website of in het foldermateriaal van de zorgaanbieder.

Bevordering van de kwaliteit

Het zorgkantoor contracteert Wlz-zorg bij zorginstellingen. Een belangrijk criterium is de kwaliteit van deze zorg. Het zorgkantoor baseert zich op de beschikbare kwaliteitsgegevens zoals uitkomsten van kwaliteitsmetingen, rapportages van de IGJ, kwaliteitsplannen- en rapporten van de zorginstellingen, voert gesprekken met cliëntenraden- en organisaties en onderzoekt daarnaast zelf de kwaliteit van zorg door middel van controles en locatiebezoeken. Gedurende het jaar benoemt het zorgkantoor samen met de instellingen verbeterpunten op het gebied van kwaliteit. De zorginstellingen stellen vervolgens samen met hun cliëntenraden een verbeterplan op.

Een overzicht van het aanbod van Wlz-zorg in de regio WSD is te vinden via 'Vind uw zorg'. Hierin is per zorginstelling tevens kwaliteitsinformatie (keurmerk) opgenomen. Ook het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling kan u hierover informeren.

Naar boven