Meer zicht op de eigen bijdrage Wlz 2020

woensdag 29 april 2020

Er bestaat bij zorgprofessionals nogal wat onduidelijkheid over de eigen bijdrage in de Wlz. Zorgkantoor DSW heeft een factsheet gemaakt waarin meer helderheid over dit onderwerp wordt gegeven. Zo wordt ingegaan op vragen over de hoogte van de eigen bijdrage, voor welke Wlz-zorg een eigen bijdrage geldt en vanaf welk moment de eigen bijdrage betaald moet worden. Klik hier voor de factsheet.