Gezond en wel ouder worden

Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg

maandag 11 oktober 2021

Bij gelijkblijvend beleid is de voorspelling dat er in 2025 een tekort is aan 900 verpleeghuisbedden in de regio. Om die reden is de regionale samenwerking: 'Gezond en Wel Westland-Schieland-Delfland' gestart, bestaande uit gemeenten, VVT aanbieders, ziekenhuizen, ZEL, DSW zorgverzekeraar en DSW zorgkantoor. Het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg heeft als doel de stijgende zorgvraag in de ouderenzorg op te vangen door middel van een breed pakket aan maatregelen. We richten ons met themawerkgroepen op de onderwerpen: wonen met zorg, netwerkzorg, preventie en personeel. Binnen deze thema’s beantwoorden we vragen als: wat kunnen we doen om te zorgen dat ouderen met behoud van kwaliteit van leven, langer thuis kunnen blijven wonen? En hoe zorgen we, dat als thuiswonen niet meer gaat, er voldoende verpleeghuisplekken zijn?

Jullie bijdrage hierin is van groot belang! Heb jij een knelpunt in gedachten waar we gezamenlijk een oplossing voor moeten bedenken? Of weet je zelf een goede oplossing? Laat het weten! Kijk voor meer informatie en de introductievideo op onze website: www.gezondenwel-wsd.nl. Heb je vragen? Vul dan het contactformulier in op de website of stuur direct een e-mail naar: gezondenwelouder@dsw.nl.

Samen zorgen we ervoor dat de inwoners in de WSD-regio Gezond en Wel ouder kunnen worden!