Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&
Skip Navigation Links.
Collapse ZorgvragerZorgvrager
Wet langdurige zorg
Collapse HomeHome
Routebeschrijving
Disclaimer
Collapse WlzWlz
Veranderingen invoering Wlz
Wat is de Wlz?
Collapse Zorg nodig?Zorg nodig?
Aanvragen indicatie voor Wlz-zorg
Contactgegevens indicatieorgaan
Hulp bij aanvragen indicatie
Wanneer een nieuwe indicatie?
Collapse Mogelijkheden van zorgMogelijkheden van zorg
Zorg met verblijf
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Modulair Pakket Thuis (MPT)
Zorg in natura of pgb
Financiële tegemoetkomingen
Bijzondere groepen en overgangssituaties
Cliëntondersteuning
Materiële controle
Collapse Soorten zorgSoorten zorg
Thuiszorg, Verpleging en Verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Hulpmiddelen
Partneropname
Vervoer
Wlz in het buitenland
Kwaliteit van zorg
Collapse Vind uw zorgVind uw zorg
Zorgprofielen
Subsidieregeling
Collapse PgbPgb
Pgb of zorg in natura?
Vergoedingenlijst pgb
Aanvragen pgb
Zorgbeschrijving(en)
Zorgovereenkomst(en)
Declareren pgb
Eigen bijdrage pgb
Verplichtingen pgb
Collapse Informatie en         ondersteuningInformatie en ondersteuning
Informatie op internet
Informatiebulletins Zorginstituut Nederland
Eigen Bijdrage
Collapse ZorgkantoorZorgkantoor
Samenwerking met gemeenten
Zoek uw zorgkantoor
Collapse PrivacyPrivacy
Privacy statement
Cookiebeleid
Veel gestelde vragen
Collapse Service en contactService en contact
Downloads
Collapse Klachten en bezwarenKlachten en bezwaren
Klachten
Bezwaren
Sitemap
Contactformulier
Collapse ProfessionalProfessional
Home
Collapse WlzWlz
Volledig Pakket Thuis (VPT)
Modulair Pakket Thuis (MPT)
Regeling meerzorg
Kwaliteit
Instellingsvreemd zorgprofiel
Sleuteldatum en mutatiedagen in de verpleging en verzorging (V&V)
Bijbetalingen voor aanvullende diensten
Extramuraliseren
Beleidsregel Innovatie
Tandheelkunde
Hulpmiddelen
Vervoer
Verkeerde bed
Afwezigheidsdagen
Subsidieregeling
Toetsingskader Wlz
Collapse Zorginkoop en beleidZorginkoop en beleid
Collapse ZorginkoopbeleidZorginkoopbeleid
Inkoopbeleid 2019
Inkoopbeleid 2014
Inkoopbeleid 2018
Inkoopbeleid 2017
Inkoopbeleid 2016
Inkoopbeleid 2015
Contracteerruimte
Palliatieve zorg
Collapse Crisis-/spoedregelingenCrisis-/spoedregelingen
Verpleging en Verzorging
Gehandicaptenzorg
Cliëntenraden en cliëntenorganisaties
Materiële controle
Collapse ZorgregistratieZorgregistratie
Indicatie
Zorgregistratie
Zorgbemiddeling
Overbruggingszorg
Collapse Kortdurende opname (KDO)Kortdurende opname (KDO)
KDO-plaatsen
Crisismeldingen
Collapse iWlziWlz
VECOZO schakelpunt
Vind uw zorg
Collapse ZorgkantoorZorgkantoor
Missie en visie
Collapse TakenTaken
Fraudebeleid Zorgkantoor DWO/NWN
Samenwerking met gemeenten
Zoek uw zorgkantoor
Collapse PrivacyPrivacy
Privacy statement
Collapse Service en contactService en contact
Downloads
Sitemap
Contactformulier