Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Downloads

Algemene informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling
Eigen bijdrage zorg met verblijf 
Flyer Regelhulp 
Aanvaardbaarheidspercentages Wlz buitenland 2017 
Wlz-kompas


ZP

Beschrijving zorgprofiel
Verpleging en verzorging 
Gehandicaptenzorg 
Geestelijke gezondheidszorg 


Pgb

6 Stappen-folder 2018
Budgetplan pgb-Wlz 2018
Geschiktheidsbeleid pgb 
Informatiebulletin pgb Wlz 2018
Omzettingsformulier pgb naar zorg in natura 
Omzettingsformulier zorg in natura naar pgb 
Tarieventabel pgb Wlz 2018 met indicatie voor verblijf
Tarieventabel pgb Wlz 2018 zonder indicatie voor verblijf
Vergoedingenlijst pgb 2018 
Formulier_Zorgbeschrijving_zorgovereenkomst 
Toelichting Formulier_Zorgbeschrijving_zorgovereenkomst
Verklaring gewaarborgde hulp  

Publicaties zorgkantoor

Folders
Folder Zorg vanuit de Wlz  (informatiefolder over Wlz-zorg, het aanvragen van een indicatie, de eigen bijdragen en de verschillende instanties die hierbij betrokken zijn)
Folder 'Het Wlz zorgaanbod' (overzicht van het aanbod aan Wlz-zorg in de regio WSD).
Folder 'Klachten en bezwaren' (beschrijft waar u terecht kunt met uw klachten of bezwaren).
Folder 'Langdurige zorg in een zorginstelling' (toelichting op de werkwijze als iemand met een indicatie voor Wlz-zorg niet meer zelfstandig kan wonen en opgenomen moet worden in een verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of GGZ-voorziening).
Folder 'Langdurige zorg thuis' (toelichting op de werkwijze van de Wlz voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg, die zelfstandig wonen).

Rapporten
Eindrapport pgb-huisbezoeken