Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) betreft intramurale zorg voor de meest kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking die voor langere tijd permanent toezicht en 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben. 

In onze informatiefolder over de Wlz-zorg vindt u informatie over de eigen bijdragen en de verschillende instanties die hierbij betrokken zijn.

In de brochure  van ZiNl leest u hoe u met een indicatie Wlz op verschillende manieren zorg kunt ontvangen.