Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Wat doet het zorgkantoor?

Zorgkantoor DSW voert de Wlz uit in de regio WSD (Westland, Schieland, Delfland). Dit betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn dat alle cliënten in deze regio’s de Wlz-zorg krijgen waar zij recht op hebben. 

Wij verrichten de volgende activiteiten.

  • Wij zien erop toe dat er voldoende aanbod is aan Wlz-zorg, en dat de zorg van een goede kwaliteit is. Dit doen we door afspraken te maken met de regionale zorginstellingen over de soorten en hoeveelheid zorg die zij bieden.
  • We geven mensen die gebruik (willen) maken van de Wlz, informatie over de procedures om Wlz-zorg te krijgen en over het zorgaanbod in de regio's. Waar nodig helpen we mensen bij het verkrijgen van de zorg waar zij recht op hebben, bijvoorbeeld door te bemiddelen als een zorginstelling een wachtlijst heeft.
  • We regelen de administratieve afhandeling rondom de persoonsgebonden budgetten (pgb’s).
  • We voeren controles uit en gaan fraude tegen.

Om dit goed te doen, zetten we ons – samen met regionale partijen – in voor toegankelijke en kwalitatief goede Wlz-zorg. Daarbij streven we naar een goede dienstverlening. Meer informatie over het hoe en wat vindt u in de Beleidsvisie.