Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Service en contact

Contact

Wij hebben ons uiterste best gedaan onze website van uitgebreide en actuele informatie te voorzien. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Contactformulier

U kunt uw vragen of opmerkingen digitaal aan het zorgkantoor sturen door gebruik te maken van het online contactformulier.

Algemene contactgegevens

U kunt natuurlijk ook per post, telefoon of e-mail contact met ons opnemen.

Postadres

Zorgkantoor DSW
Postbus 366
3100 AJ Schiedam

routebeschrijving 

Telefoon
Fax
E-mail

(010) 242 27 33 (8:30 tot 17:00 uur)
(010) 273 35 68
zorgkantoor@dsw.nlTeams

Binnen het zorgkantoor werken drie teams.

De teams pgb en Zorgregistratie en Zorgbemiddeling zijn te bereiken via een eigen telefoonnummer en e-mailadres:


Telefoon
E-mail

Pgb 
(010) 242 27 46 (8:30-17:00 uur)
pgb@dsw.nl

Zorgregistratie en -bemiddeling
(010) 242 27 45 (8:30-17:00 uur)
zorgregistratie@dsw.nl

 

Team pgb

Het team pgb is het aanspreekpunt voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De medewerkers geven voorlichting over het pgb. Daarnaast controleren zij de pgb-aanvragen, kennen ze budgetten toe en controleren ze de bestedingen van budgethouders.

Team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling

Het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling is het aanspreekpunt voor mensen met vragen over zorg in natura. De medewerkers geven advies over het zorgaanbod in de regio’s Westland, Schieland en Delfland (WSD) en geven informatie over indicatiestelling en over Wlz-zorg in het algemeen. U kunt ook bij het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling terecht om van ‘voorkeursaanbieder’ te wijzigen.


Team Zorginkoop en Beleid

Het team Zorginkoop en Beleid koopt Wlz-zorg in voor de regio's WSD. De medewerkers zien erop toe dat er voldoende aanbod is aan zorg, en dat de aangeboden zorg van een goede kwaliteit is. Het team zorgt er tevens voor dat de zorginstellingen gefinancierd worden.