Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is het pgb?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u zelf zorg inkoopt. U hoeft deze zorg niet in te kopen bij een professionele zorgverlener; ook iemand uit uw eigen omgeving mag de zorg leveren. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over de soort en de hoeveelheid zorg. Ook maakt u afspraken over het salaris dat u uw zorgverlener vanuit het pgb betaalt. Met een pgb kunt u dus veel zelf regelen. Als u het prettig vindt om zelf afspraken te maken met uw zorgverleners, dan is een pgb misschien iets voor u.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Bij een pgb horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. U moet bijvoorbeeld een administratie bijhouden en een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener. Ook moet u declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als u het lastig vindt zelf een administratie bij te houden en goede afspraken te maken met een zorgverlener, dan is een pgb voor u waarschijnlijk niet de beste optie. In dat geval kunt u beter kiezen voor zorg in natura.

Wat kunt u niet met een pgb?

U kunt met een pgb niet alle soorten Wlz-zorg inkopen. Voor de functie behandeling kunt u géén pgb krijgen: deze zorg wordt altijd in natura geleverd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over pgb, neem dan contact met ons op. Het team pgb is te bereiken via telefoonnummer (010) 242 27 46 of e-mail pgb@dsw.nl.

Informatie over het pgb is tevens te vinden in de folder "Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen" van Zorginstituut Nederland. Voor onafhankelijk advies over het pgb kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor gebruikers van een pgb