Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Wat is de eigen bijdrage? 

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt en 18 jaar of ouder is, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt de ‘eigen bijdrage’ genoemd. De regeling voor de eigen bijdrage is door de overheid bepaald. Sinds 1 januari 2008 wordt de eigen bijdrage voor Wlz-zorg berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Sinds 1 januari 2015 wordt ook de eigen bijdrage voor het pgb door het CAK vastgesteld en geïncasseerd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Eigen bijdrage pgb.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt er gekeken naar:

 • uw leeftijd
 • uw inkomen en vermogen
 • uw gezinssamenstelling
 • uw indicatie

Er zijn binnen de Wlz twee regelingen voor de eigen bijdrage, die door het CAK uitgevoerd worden:

 • Zorg zonder verblijf
 • Zorg met verblijf 


Zorg zonder verblijf

Zorg zonder verblijf is ‘zorg thuis’, ofwel de zorg die u ontvangt zonder dat u hiervoor in een zorginstelling hoeft te verblijven. Een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf betaalt u voor de volgende functies:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Schoonmaken van de woonruimte
Let op! Verblijft u niet in een instelling, maar maakt u gebruik van een Volledig Pakket Thuis (VPT), dan bent u de eigen bijdrage verschuldigd voor Zorg met verblijf.Zorg met verblijf

Zorg met verblijf is de zorg die u ontvangt, als u ouder bent dan 18 jaar en (tijdelijk) woont in een Wlz-instelling. Voor zorg met verblijf wordt er onderscheid gemaakt tussen een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage.
Het eerste halfjaar betaalt u de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke situatie af of u de lage of de hoge eigen bijdrage betaalt. Hierbij wordt er gekeken naar uw verzamelinkomen over 2013, uw gezinssamenstelling en uw indicatie.
Let op! Ook als u gebruik maakt van een Volledig Pakket Thuis (VPT), bent u de eigen bijdrage voor zorg met verblijf verschuldigd. Dit is ongeacht de gezinssituatie of de duur van het gebruik de lage eigen bijdrage.

Bijbetalingen voor aanvullende diensten

Een zorginstelling mag géén bijbetalingen vragen voor Wlz-verzekerde zorg (dit is zorg die onder de Wlz valt). De instelling mag wél kosten in rekening brengen voor aanvullende diensten. Aanvullende diensten zijn meestal basisdiensten die niet onder het Wlz-pakket vallen. U kunt hierbij denken aan het wassen van kleding of een kabelabonnement.

De zorginstelling kan u dus vragen bij te betalen voor aanvullende diensten. Zij moet wel eerst aan u bekendmaken welke aanvullende diensten zij levert en hoeveel dit kost. Deze informatie dient ook op de website van de instelling te staan. U kunt dan zelf beslissen of u wel of geen gebruik wilt maken van deze diensten. U bent namelijk niet verplicht aanvullende diensten af te nemen. Meer informatie is te vinden op Zorginstituut Nederland (Zinl).


Verhuizen

Wilt u verhuizen of wil de instelling dat u verhuist? Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van de situatie.

Wie betaalt de verhuizing?

Wilt u zelf graag verhuizen? Bijvoorbeeld naar een andere kamer? Of van de instelling naar huis? Dan moet u de kosten zelf betalen.

Wil de instelling dat u verhuist? Bijvoorbeeld vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie? Dan vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Tenzij u en de instelling uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.

Financiële tegemoetkoming

1.Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Hebt u de inrichting van uw kamer zelf betaald? Bij een gedwongen verhuizing moet u opnieuw kosten maken voor het inrichten van uw kamer. Voor deze situatie kunt u mogelijk u een financiële compensatie krijgen. Wilt u hier aanspraak op maken? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

2.Regeling terugkeer naar de maatschappij

Hebt u langdurige zorg in een instelling gehad en gaat u weer zelfstandig wonen? Dan geldt wellicht de regeling ‘terugkeer naar de maatschappij’ voor u. Deze regeling wordt uitgevoerd door het CAK, de instantie die de eigen bijdrage oplegt. U kunt bij het CAK een halfjaar van tevoren een aanvraag doen om een lagere eigen bijdrage te betalen. U kunt op deze manier sparen voor de extra kosten die gepaard gaan met het weer zelfstandig wonen (bijv. inrichting appartement, aanschaf wasmachine, etc.). Wilt u aanspraak maken op deze regeling? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Onterechte of onredelijk hoge bijbetaling?

Als u eraan twijfelt of u wel terecht bijbetaalt voor een bepaalde dienst, dan kunt u dit het beste eerst met uw zorginstelling bespreken. Ook als u vindt dat u onredelijk veel moet bijbetalen, kunt u het beste eerst de instelling hierover benaderen.

U kunt ook terecht bij de cliëntenraad van uw zorginstelling. Deze speelt een belangrijke rol op het gebied van aanvullende diensten want zij moet de inhoud en het tarief van de aanvullende diensten hebben goedgekeurd. U kunt de contactgegevens van de cliëntenraad opvragen bij de zorginstelling waar u verblijft.

U kunt eventuele klachten en signalen over dit onderwerp natuurlijk ook aan ons doorgeven. Wij doen dan navraag voor u bij de instelling.

Meer informatie

Informatie over de eigen bijdrage voor zorg met of zonder verblijf kunt u vinden op de website van het CAK. Informatie over de eigen bijdrage Zorg met Verblijf vindt u hier.

Voor vragen over de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf kunt u bellen met het gratis informatienummer van het CAK: (0800) 1925. Voor vragen over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf kunt u bellen met het gratis informatienummer van het CAK: (0800) 0087.