Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Welkom bij Zorgkantoor DSW

Op deze pagina’s vindt u informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgkantoor DSW voert de Wlz uit in de regio’s Westland, Schieland en Delfland (WSD).
Woont u in een andere regio? Raadpleeg dan de applicatie Zoek uw zorgkantoor om te bepalen bij welk zorgkantoor u moet zijn.

U bevindt zich nu op het gedeelte van de website voor cliënten. De website heeft een apart gedeelte voor professionals uit de zorg.

Nieuw pgb-budgethoudersportaal in gebruik
Op 18 juni 2018 is het PGB Portaal in gebruik genomen. In het portaal kunt u veel pgb-zaken zelf eenvoudig regelen. Meer informatie leest u in ons nieuwsbericht.

Op deze website vindt u de volgende informatie:

Zorgkantoorzoeker

Zoek naar welk zorgkantoor u toe moet.

Postcode: