Innovatiesessie zorgverleners

Om de zorg efficiënter te organiseren

woensdag 25 maart 2020

Innovaties krijgen een steeds prominentere rol binnen de zorg en kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg voor de cliënt verbeteren en/of het mogelijk maken om de zorg efficiënter te organiseren. Juist nu, met de kwaliteitskaders en de krapte op de arbeidsmarkt zijn dit actuele aandachtspunten. Ook zorgkantoor DSW ziet het belang van vernieuwingen in de zorg. Ondanks dat wij van mening zijn dat het initiatief hiervoor vanuit het veld moet komen, willen wij de ontwikkelingen en verspreiding van innovaties faciliteren. Om die reden hebben wij eind februari een innovatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor zijn alle Wlz zorgaanbieders uit de regio met intramurale capaciteit uitgenodigd om ideeën samen te brengen en kennis te delen.

Bij deze eerste bijeenkomst waren aanbieders uit de sectoren V&V, GZ en GGZ aanwezig. We kijken terug op een goede bijeenkomst waarin veel kennis en inspiratie is gedeeld. Een aantal innovaties in de regio is gepresenteerd en vervolgens gezamenlijk over gesproken. Door met elkaar te spreken kan er van elkaar geleerd worden over het ontstaan van een innovatie, de knelpunten die worden ervaren en welke tips de zorgaanbieders elkaar kunnen geven.

Vanwege de positieve ervaringen over het delen van kennis en expertise, zal Zorgkantoor DSW deze bijeenkomst een vervolg gaan geven.