Programma ‘Regionale Aanpak Ouderenzorg’

Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg.

vrijdag 2 juli 2021

Er komt een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt. Dit geldt zowel voor professionals als voor mantelzorgers. Dit blijkt uit het regiobeeld* dat is opgesteld voor het Programma ‘Regionale Aanpak Ouderenzorg’. Het regiobeeld laat zien dat er in de toekomst een grote discrepantie ontstaat tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. De gemeenten, de zorgaanbieders, DSW Zorgverzekeraar en DSW Zorgkantoor hebben daarom de handen ineengeslagen om de ouderenzorg klaar te maken voor de toekomst.

Bekijk de brochure.