Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Welkom bij Zorgkantoor DSW

Op deze website vindt u informatie over de Wlz en het zorgkantoor.

U bevindt zich nu op het gedeelte van de website voor professionals uit de zorg. De website heeft een apart gedeelte voor Wlz-cliënten.

 

Op deze website vindt u de volgende informatie:

• Wlz
• Zorginkoop en beleid
• Zorgregistratie
• Zorgkantoor
• Service en contact