Modulair pakket thuis (mpt)

Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf maar woont u thuis? Dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura (ZIN) thuis. Dit heet een modulair pakket thuis (mpt). Met een mpt kunt u zorg in natura, geleverd door een instelling, combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. U ziet dan af van bepaalde rechten omdat u daar geen behoefte aan heeft. Wanneer achteraf uw situatie wijzigt kan het pakket aangepast worden.

Zo werkt een modulair pakket thuis

U (of uw vertegenwoordiger) spreekt op basis van het zorgprofiel af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Wlz-behandeling
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • Logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten
  • Schoonmaken van de woonruimte

Het zorgkantoor gaat na of de invulling van het mpt naar verwachting zal leiden tot verantwoorde en doelmatige zorg en de kostengrens niet overschreden zal worden. Daarna stelt het zorgkantoor een mpt-beschikking op en stuurt deze naar u.

Vervolgens stelt u met elke aanbieder, waar u zorg van wilt ontvangen, een (deel)zorgplan op. Dat bespreekt u samen. Bent u niet tevreden over de zorg van een bepaalde aanbieder, dan kunt u van aanbieder veranderen.

Dit zit er niet in het modulair pakket thuis

In het mpt zitten géén maaltijden. Daarnaast bevat het mpt geen algemeen medische zorg. Deze zorg wordt namelijk alleen binnen de Wlz geregeld, wanneer mensen verblijven in een Wlz-instelling met een toelating voor behandeling.

Eigen bijdrage

Voor het mpt betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. Op de website van het CAK vindt u hier meer informatie over.

Veelgestelde vragen