Partneropname

Wanneer u wordt opgenomen in een Wlz-instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis, kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Dit kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg. Uw partner behoudt dit recht om te verblijven in die instelling ook na uw overlijden, of na uw eventuele vertrek naar een andere instelling.

Kosten

De kosten voor het verblijf van uw partner worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt hiermee geen recht op zorg. Als uw partner toch zorg nodig heeft, dan dient dit apart geregeld te worden via de gemeente of uw zorgverzekeraar. Ook kan, wanneer nodig, voor uw partner een indicatie voor Wlz-zorg aangevraagd worden.

Samen verhuizen

Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die echtparenkamers aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder beschikt over echtparenkamers. Als er (nog) geen woonruimte voor u en uw partner beschikbaar is bij uw voorkeursaanbieder, dan zijn er twee opties. Als uw gezondheid het toelaat kunt u ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder geplaatst te worden. Zodra er plek is kunt u samen opgenomen worden. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de benodigde zorg ontvangen. Als opname niet kan wachten, dan kunt u opgenomen worden bij een andere aanbieder dan de voorkeursaanbieder. De opname bij een andere zorgaanbieder kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor de zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.

Wij adviseren u om de mogelijkheden van meeverhuizen in een zo vroeg mogelijk stadium met de aanbieder van voorkeur te bespreken, om teleurstellingen te voorkomen.