Deze zorg kunt u verwachten

Als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN) in een instelling. Soms kunt u of wilt u niet meer thuis blijven wonen en moet u opgenomen worden in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt bij de indicatie voor de Wlz aangeven van welke instelling u zorg wilt ontvangen. Er kan wel een wachtlijst zijn voor de instelling van uw voorkeur. Wanneer u niet direct terecht kunt bij deze instelling, bekijkt het zorgkantoor met u of u in de tussentijd het beste naar een andere instelling kunt gaan. Of dat u beter nog even thuis zorg kunt ontvangen. Dit noemen we overbruggingszorg. De zorgaanbieder maakt afspraken met u over de te verlenen zorg en legt deze vast in het zorgplan. In het zorgplan staan ook afspraken over wat u belangrijk vindt (bijvoorbeeld privacy, geloofsovertuiging).

Behandeling in een Wlz-instelling

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen en gaat u in een zorginstelling wonen waar u ook behandeld wordt? Dan maakt u gebruik van de behandelingen die in de Wlz-instelling aangeboden worden. Hier leest u welke behandelingen behoren tot de aanspraak Wlz.

Overbruggingszorg

Wacht u op een opname in een zorginstelling, maar heeft u wel al een zorgprofiel? U kunt dan in uw thuissituatie overbruggingszorg ontvangen en deze zorg vergoed krijgen uit de Wlz. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van dagbesteding en verzorging thuis.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. Op de website van het CAK vindt u hier meer informatie over.