Hulp nodig bij het kiezen?

Wanneer kiest u voor zorg in natura in een instelling?

Soms kunt of wilt u niet meer thuis blijven wonen omdat er continu toezicht nodig is, of als u thuis niet alle benodigde zorg kunt regelen. U kunt dan opgenomen worden in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt aangeven welke instelling uw voorkeur heeft. Soms heeft de instelling van voorkeur een wachtlijst en kunt u niet meteen terecht. Het zorgkantoor helpt u dan bij het zoeken naar de meest passende oplossing. Wanneer u niet direct kunt worden opgenomen in de instelling van uw voorkeur dan bekijkt het zorgkantoor of u in de tussentijd het beste naar een andere instelling kunt gaan of dat u nog even thuis kunt blijven wonen met zorg thuis.

Wanneer kiest u voor zorg in natura thuis (vpt of mpt)?

Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie. Het zorgkantoor regelt dat u thuis de zorg krijgt die past bij uw zorgbehoefte. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder de zorg moet leveren. U kunt hierbij kiezen uit de zorgaanbieders met wie het zorgkantoor een contract heeft. De zorgaanbieder komt bij u thuis om de zorg te bespreken. U bespreekt welke zorg de zorgaanbieder precies verleent, wie er komt, hoe laat, et cetera.

De zorg thuis kan op twee manieren worden geregeld:

  • als een volledig pakket thuis (vpt)
  • als een modulair pakket thuis (mpt)

De zorgaanbieder bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn voor u. Uiteindelijk beoordeelt het zorgkantoor of het vpt of het mpt in uw situatie haalbaar is.

Wanneer kiest u pgb?

Vind u het prettig om eigen regie te voeren? Dan is een pgb misschien een geschikte keuze voor u. Met een pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. Dit kan bij een zorgaanbieder, een thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm. U mag uw pgb ook gebruiken om iemand uit uw omgeving te betalen voor zijn hulp en zorg.

Wanneer kiest u een combinatie van pgb en mpt?

U kunt er ook voor kiezen een pgb te combineren met zorg in natura (ZIN). U koopt dan een gedeelte van de Wlz-zorg zelf in via het pgb en krijgt de rest van de zorg in natura (ZIN) geleverd. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk.